نیما طالب پور

مدیر انفورماتیک شرکت آروین فرا هوشمند اسپادانا