محصولات جانبی تابلو فرمان

جعبه رویزیون

استفاده از محصول جعبه رویزیون ، باعث کاهش زمان نصب و راه اندازی و همچنین صرفه جویی در هزینه های نصب می شود. این محصول قابلیت راه اندازی تنها با 13 رشته تراول کابل را دارد که باعث کاهش چشمگیر میزان مصرف تراول کابل خواهد شد. استفاده از پروتکل صنعتی ModBus برای تبادل دیتا قایبیت اطمینان بالایی برای استفاده از این محصول ایجاد کرده است. مرغوب ترین کليد قطع اضطراري جهت ممانعت از حرکت ناخواسته آسانسور و کليد انتخاب وضعيت نرمال و رويزيون براي آسانسور در این محصول استفاده شده است.