شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی

یازدهمین جشن پایان دوره مراکز رشد و تقدیر از واحدهای فناوری برتر مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور شهردار اصفهان، مدیرعامل سیتی سنتر اصفهان و هیات رئیسه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این شهرک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در این […]